Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi på förskolan

I Haninge kommun ser vi barnen som kompetenta och att de har lika mycket att lära oss som vi har att lära dem. Detta påverkar hur vi ser på varandra och på hur vi arbetar på våra förskolor. I vårt arbete vill vi ge barnen möjlighet till de hundra språken, där återbruk används som en kreativ kraft när barnen bygger, skapar och har möjlighet att använda sin fantasi.

Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 16, skollagen, FN:s barnkonvention och kommunens skolplan ligger till grund för vår planering och utvärdering.

Kommungemensamt projekt

Alla kommunala förskolor i Haninge arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Sedan hösten 2022 har vi i Haninges förskolor arbetet med det gemensamma projektet ”Tillsammans genom vär(l)den”.

Projektet handlar om hållbarhet utifrån barnens perspektiv, om barnens relation till sin omvärld och hur de utforskar den. Demokrati, delaktighet och språkutvecklande arbete är grunden i vår dagliga verksamhet. Fantasi, kreativitet och lek är väldigt viktigt i det arbetet.

Genom att tillgodose varje barns rättigheter, att barnen blir delaktigt, sedda och lyssnade på, skapar vi förutsättningar för våra barn växer upp till en trygg och stark individ som kan bidra till ett tryggt och fungerande samhälle.

Parallellt med projektet har vi en ambition att öka likvärdigheten och kunskapen inom kommunens förskolor. Alla barn i Haninge ska möta en förskola av hög kvalitet.

Digitalitet

Vi följer intresserat den digitala utvecklingen och tror att IKT (informations- och kommunikationsteknik) är självklara verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Barnen får möjlighet att arbeta med surfplattor och kameror och kan på så sätt dokumentera det som är viktigt för dem. Från och med hösten 2016 använder vi oss av Unikum som är ett verktyg som underlättar för föräldrarnas delaktighet i det som dagligen händer på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation ser vi som ett förhållningssätt och ett viktigt verktyg som hjälper oss att öka medvetenheten om vårt arbete på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärandeprocesser och ligger som grund till det systematiska kvalitetsarbetet som vi arbetar med.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024