Vår förskola

Matsalen på förskolan. Foto: Claudia Fried

Fasanens förskola har fyra avdelningar med barn i åldern 1–5 år. Förskolan är uppdelad i grupper för yngre och äldre barn. Förskolan ligger granne med Tyresta bys nationalpark med mycket skog runt omkring sig. Förskolan har till och med en egen liten skog på sin gård.

Vi arbetar projekterande både ute och inne och utnyttjar ofta vår fina skog med möjlighet till att klättra, undersöka och utmana kroppen på olika sätt. Då vi ligger granne med Tyresta by tar vi naturligtvis tillvara på möjligheten att besöka och utforska naturen även där. Vi arbetar mycket med våra inomhusmiljöer och försöker skapa miljöer som är utmanande och utforskningsbara.

Om ditt barn får ett syskon har barnet rätt att under en omställelsetid på en månad vara kvar på förskolan i samma omfattning som tidigare. Därefter har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar i veckan. Detta gäller även för de som är arbetslösa.

De alternativ som finns är:

1. 8,00-15,30 måndag-torsdag, fredagar ledig
2. 8,00-14,00 varje dag

Senast uppdaterad: 10 januari 2022