Vår förskola

Matsalen på förskolan. Foto: Claudia Fried

Fasanens förskola har fyra avdelningar med barn i åldern 1–5 år samt en utegrupp för äldre barn. Förskolan är uppdelad i grupper för yngre, mellan och äldre barn. Förskolan ligger granne med Tyresta bys nationalpark med mycket skog runt omkring sig. Förskolan har till och med en egen liten skog på sin gård.

Vi arbetar projekterande både ute och inne och utnyttjar ofta vår fina skog med möjlighet till att klättra, undersöka och utmana kroppen på olika sätt. Då vi ligger granne med Tyresta by tar vi naturligtvis tillvara på möjligheten att besöka och utforska naturen även där. Vi arbetar mycket med våra inomhusmiljöer och försöker skapa miljöer som är utmanande och utforskningsbara.

Från och med hösten 2018 erbjuder vi även en utegrupp där barn och pedagoger har möjlighet till pedagogisk verksamhet ute i skog och mark under hela dagen.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018