Våra avdelningar

Barn leker på gården. Foto: Claudia Fried

Våra avdelningar är uppdelade med två avdelningar med yngre barn och två avdelningar med äldre barn och anpassade efter barnens utforskande, intresse och behov. Under dagen delas barngruppen in i mindre grupper där vi arbetar projektinriktat. Våra miljöer på avdelningarna är anpassade efter barnens ålder och utveckling. Vi har ett stort samarbete mellan våra avdelningar. Vi har även en nystartad utegrupp.

Lingon

Här går barn som är 1–3 år. Avdelningsansvarig: Michelle, förskollärare.

Blåbär

Här går barn som är 1–3 år. Avdelningsansvarig: MariaPaz, förskollärare

Jordgubben

Här går barn som är 3–5 år. Avdelningsansvarig: Charlotte, förskollärare.

Hallon

Här går barn som är 3–5 år. Avdelningsansvarig: Tina, förskollärare.

Senast uppdaterad: 23 april 2020